Aktualizacja: 2 marca 2010

Zakres działalności Drukuj

Usługi IT

Analizy, projekty, audyty, migracje, doradztwo, konsulting ze szczególnym uwzględnieniem obniżania kosztów łącz oraz bezpieczeństwa przyjętego rozwiązania.
Outsourcing – pełne przejęcie odpowiedzialności za utrzymanie i rozwój rozwiązań informatycznych Klienta. Opieka nad strukturą i infrastrukturą informatyczną wg. uzgodnionego poziomu obsługi – SLA (ang. Service Level Agrement).

Dostawy sprzętu

Serwery, stacje robocze, notebooki, monitory, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki, plotery.
Dostawy materiałów eksploatacyjnych oryginalnych oraz zamienników w oparciu o wygodną aplikację web’ową do zarządzania magazynem tych materiałów. Zaletą takiego modelu współpracy jest ograniczenie zaangażowania naszych klientów do minimum w temat związany z gospodarką materiałami eksploatacyjnymi.
Autorskie aplikacje w nowoczesnych technologiach webowych głównie na platformie Microsoft.

Outsourcing

Korzyści wynikające z outsourcingu:
wzrost rentowności poprzez zmniejszenie kosztów własnych,
łatwy dostęp do wiedzy (know-how) dotyczącej organizacji pracy IT,
dostęp do najnowszych technologii,
profesjonalna na bieżąco uaktualniana strategia rozwoju IT odpowiadająca potrzebom biznesowym klienta,
optymalne dopasowanie infrastruktury IT do potrzeb biznesowych,
redukcja kosztów związana z podnoszeniem kwalifikacji pracowników,
brak strat związanych z absencją własnych pracowników IT
możliwość skupienia się na działalności kluczowej,
zagwarantowana wysoka jakość pracy infrastruktury IT,
większa elastyczność firmy,
konsulting związany z IT zawarty w cenie usługi,
zabezpieczenie przed odejściem z pracy przeszkolonego pracownika,
klarowny sposób oceny jakości, gwarantowany umową SLA (Service Level Agreement).

W skład usług outsourcingowych wchodzą:
– monitoring systemów (serwerów, urządzeń sieciowych, łączy telekomunikacyjnych);
– usługi zarządzania (Managed Services) dla:
– systemów firewall,
– sieci LAN/WAN,
– serwerów;